mar 16| mar 17| mar 18| mar 19| mar 20|159,98|159,97|159,96|159,96|159,95|
Vattenstånd i Siljan
2019-03-16
2019-03-17
2019-03-18
2019-03-19
2019-03-20

_______________________________
sista datumet i databasen: 2019-03-20


dagensrådatum: 2019-03-16|159,98

dagensrådatum: 2019-03-17|159,97

dagensrådatum: 2019-03-18|159,96

dagensrådatum: 2019-03-19|159,96

dagensrådatum: 2019-03-20|159,95

No median for 2019-03-20 found: False
median idag:2019-03-20/160,1

Median 2019-03-20-160,1