sep 22| sep 23| sep 24| sep 25| sep 26|161,15|161,18|161,19|161,18|161,16|
Vattenstånd i Siljan
2018-09-22
2018-09-23
2018-09-24
2018-09-25

_______________________________
sista datumet i databasen: 2018-09-25


dagensrådatum: 2018-09-22|161,15

dagensrådatum: 2018-09-23|161,18

dagensrådatum: 2018-09-24|161,19

dagensrådatum: 2018-09-25|161,18

dagensrådatum: 2018-09-26|161,16

Uppdaterat databas för dagen 2018-09-26och värdet161,16
No median for 2018-09-26 found: True
median idag:2018-09-26/161,3
Det finns inget medianvärde i databasen för dagen 2018-09-26. Medianvärde tillagt i databasen:2018-09-26-161,3

Median 2018-09-26-161,3