Aktuelltemp
Tidpunkt för mätning: 20.01.2019 03:31:59

/ Ext: 29.31